Om styret

Styret har som formål å ivareta sameiets felles interesser som angår disponering, vedlikehold og drift av fellesarealer, tekniske innredninger og drift av bygget, samt sameiets eiendom for øvrig. Styret jobber for god kommunikasjon og informasjonsflyt ut til beboere og eiere.

 

Styreleder: Jonas Broman Olsson

Nestleder: Christian Lagaard

Styremedlem: Beathe Tuverud

Sekretær: Eldbjørg Merkesdal

Varamedlem: Bjørn Kristian Stadheim

 

Styret bes kontaktes per mail eller ved å benytte kontaktskjema på forsiden. Mailen sjekkes av sekretær fortløpende og styret har ukentlig kontakt vedrørende diverse saker som kommer opp. 

Ved akutt behov for hjelp kan vaktmester kontaktes.