BakgårdTakterrasserTakutbygging

Nye tak, bakgård og leiligheter

Våren 2016 solgte sameiet retten til å bygge 8 nye leiligheter på taket til Monolitten Eiendom. Salgssummen var svimlende 18 millioner kroner og disse vil nå komme beboerne til gode.

 

Nye leiligheter gir nye muligheter

Sameiet har i flere år slitt med svært stram økonomi og få muligheter til å drifte bygget slik det burde driftes. I tillegg har vi to fantastisk store tak med noe av byens beste utsikter som vi inntil i år ikke har hatt råd til å gjøre noe med. Svært trist, men så kom en idé på bordet. Tidligere styreleder og datidens styre ble enige om å tegne 8 nye familieleiligheter på taket. Leilighetene er ca. 100 M2 hver, noe som utgjør omtrent halve taket. Målet var å få dette godkjent hos Plan og Bygningsetaten slik at vi kunne selge dette til en utbygger. Dette ble godkjent på generalforsamling og taket ble lagt ut på det åpne markedet. Resultatet var salg av taket våren 2016, og innkassering av hele 18 millioner kroner! Disse pengene brukes nå på to helt nye takterrasser, en helt ny bakgård, oppussing av oppgangene og ikke minst skal vi sette av penger til et vedlikeholdsfond.

Det som nå skjer er at Monolitten Eiendom vil bygge disse 8 leilighetene og de vil etter planen stå ferdige til sommeren. De bærer all risiko for prosjektet. Betalingen skjer i 3 deler til sameiet og vi har ingen utlegg på dette.

Videre har sameiet tilknyttet seg en dyktig fagperson som hjelper oss gjennom prosessen. Både som en som kvalitetssikrer prosessen og ivaretar våre interesser, men også som den personen som leder arbeidet med å få bygget nye tak og ny bakgård. Det er to ulike prosjekt. Monolitten Eiendom bygger sine leiligheter. Sameiet tar seg av nye takterrasser og ny bakgård.

Stillasene som er satt opp er ment som et fundament for en stor presenning som vil reises over taket der de nye leilighetene skal bygges. Et slags tak over taket som holder det tørt i byggeperioden. Stillasene vil etter planen stå frem til april neste år. Det skal brukes utvendige heiser i hele byggeperioden. Arbeiderne skal ha base og pauserom i deler av det gamle Rema 1000 lokalet i første etasje.

Arbeidstiden er 7-18 på hverdager, 9-17 på lørdager dersom dette er nødvendig for å sikre fremdrift. Søndager er det ro på byggeplassen. Naturligvis vil det bli en hel del støy i denne perioden og det er baksiden av medaljen som er verdt 18 millioner kroner. Vi må alle bare tenke på at vi får fantastiske nye tak, bakgård og en sikkerhet for fremtidige vedlikeholdsbehov.

 

Nye takterrasser og områdets flotteste bakgård

For styret har det vært viktig at vi som bor her skal føle et eierskap til de nye takene og den nye bakgården. Derfor ble det tidlig satt ned en demokratisk valgt bakgårdsgruppe og en takgruppe. Disse gruppene ledes i dag av Tone og Einar som er beboere i sameiet. Begge har relevant kompetanse på prosjekter som dette gjennom sitt daglige arbeid.

Gruppene har fått komme med sine innspill til både nye tak og bakgård. Det har nå vært flere runder med tegning og forbedring. Vi har også utfordret arkitektkontoret Jensen & Skodvin som holder til i første etasje. De har gitt de opprinnelige utkastene et skikkelig løft. På ekstraordinært sameiermøte i oktober kunne de vise frem et spennende konsept for beboerne som var til stede. Dette fikk en veldig god mottagelse.

På takene er det tenkt store flater med plen som løftes opp fra bakken, slik at man kan ligge i gresset å se utover byen. Eller rettere sagt, sveve over byen. Det er tenkt på solsenger, griller, dusj og sitteplasser. Men, kronen på verket er altså en stor “infinity-plen” som få har maken til.

Når det gjelder bakgården så har denne hittil vært lite brukt av beboerne og dette ønsker styret å gjøre noe med. Bakgården skal derfor også oppgraderes i forbindelse med utbyggingen av de 8 leilighetene på taket.

Bakgården prosjekteres av en landskapsarkitekt og arkitekter i samarbeid med beboergruppen valgt på sameiermøte.
For beboergruppen har det vært viktig å få bakgården til å være et attraktivt oppholdsrom for alle beboere. Dette vil løses med blant annet lekeplass for barn, flere sitteplasser og -grupper og parsellhage. I tillegg vil det etableres flaggstang og juletrefot som vil bli brukt ved høytider.

Kvaliteter som har vært viktige for beboergruppen har vært lyddemping, skjermede soner, grønne vekster, naturlige gangveier og sykkelparkering. Vi håper at bakgården vil være en sentral samlingsplass for alle beboere hvor alle er inkludert.

 

Vi er der i prosessen at vi snart har ferdig en bestilling både på takene og på bakgården. Da vil dette gå ut på anbud. Når vi har funnet oss en samarbeidspartner vi har tro på vil vi kunne sette opp en fremdriftsplan for både bakgård og tak.

 

Styret kommer til å informere så godt vi klarer underveis. På mail, SMS og Facebook-gruppen.

Sørg for at du har oppgitt korrekt epostadresse og mobiltelefonnummer til forretningsfører, og meld deg inn i “Rosenhoff Fabrikker – Vi som bor og trives her!” gruppen på Facebook. Viktig informasjon blir alltid sendt ut på SMS og epost. Mindre viktig informasjon blir bare lagt ut på Facebook-gruppen. Vi presiserer at det er eiers ansvar å informere eventuelle leietagere.