BakgårdFremdriftsplanTakterrasserTakutbygging

Fremdriftsplan, takterrasser og bakgård

Styret har fremskaffet en fremdriftsplan for bygging av takterrasser og bakgård. Planen er ikke skrevet i stein og endringer kan skje. Dette vil i så fall bli opplyst om.

 

Entreprisen skal organiseres som en samspillsmodell med entreprenøren der detaljavklaringer og løsninger kan bearbeides i fellesskap under byggefasen.

Idéfase: 29. august – 10. oktober 2016
Prosjekteringsfase: 10. oktober – 16. desember 2016
Tilbudsforespørsel: 16. desember – 20. januar 2017
Samspillsfase med entreprenør: 20. januar – 13. februar 2017
Byggeperiode: 13. februar – 1. juli 2017