FremdriftsplanStyremøte

Styremøte 14. desember 2016 – info

Info fra styret etter styremøte 14.desember 2016

 

Ventilasjonsanlegget

Fire leiligheter har meldt inn at de opplever plagsom matlukt i sine leiligheter. På bakgrunn av at det har vært tilfeller av feilmontering av ventilasjonsanlegget tidligere, blir dette utredet.

 

Lufting av fjernvarmeanlegget

Det hentes inn pris for at dette skal gjøres automatisk.

 

Økonomi

Vi har noe høyere kostnader enn på samme tid i fjor. Utgiftene til lys er nesten doblet. Det samme gjelder kommunale avgifter.

Det er en del som ikke betaler husleie før de har blitt purret et par ganger. Disse vil fra nå av få inkassovarsel istedenfor 1. purring.

 

Garasjeportene

Det vurderes å skifte system fra de portåpnerne vi har i dag til et system som styres fra mobiltelefon. Et slikt system vil gi oss bedre kontroll og det er en smidigere løsning for alle.

Årsaken til bytte av system er at det er for mange portåpnere på avveie.

 

Boring i boder, erstatning, ansvar

De aktuelle beboerne er informert om at de bør kontakte sitt eget forsikringsselskap. Det aktuelle bodområdet er vasket. Styret ser saken som avsluttet fra vår side.

 

Framdriftsplan bakgård og takterrassene

Idéfase: 29.august – 10. oktober 2016

Prosjekteringsfase: 10.oktober – 16.desember 2016

Tilbudsforespørsel: 16.desember – 20.januar 2017

Samspillsfase med entreprenør: 20.januar – 13.februar 2017

Byggeperiode: 13.februar – 1.juli 2017