Styremøte

Styremøte 8. februar 2017 – info

Info fra styret etter styremøte 8. februar 2017

 

Ventilasjonsanlegget

Noen få leiligheter har utfordringer med lukt fra andre leiligheter. Dette jobber vi med i styret. Vi er allerede i gang med en av leilighetene som snart er klar. Deretter jobber vi oss videre med de 2-3 andre leilighetene dette gjelder.

 

Dunkelyder

Noen beboere opplever dunkelyder i sine leiligheter. Det har blitt sjekket ut at dette ikke skyldes fjernvarmeanlegget eller andre tekniske innretninger. Alle berørte bes kontakte styremedlem Beathe Tuverud på epost med adresse, leilighetsnr, telefonnummer og en kort beskrivelse av ulyden. De berørte vil bli innkalt til et infomøte for å prøve å finne ut hva som er årsaken til lydene.

 

Lufting av fjernvarmeanlegget

Vi har fått pris for automatisk lufting av fjernvarmeanlegget og dette vil bli bestilt. Kostnad: 50.000 kroner. Dette sparer vi fort inn da det koster 1000 kroner per lufting ellers, samt at folk må være hjemme/gi ut nøkkel. Nå vil det gå av seg selv.

 

Garasjeportene

Det er bestilt nytt system for åpning av garasjeportene. Det er sendt ut epost til alle eierne av garasjeplass om å registrere mobilnummer som skal kunne brukes til å åpne portene. De som ennå ikke har oppgitt sitt mobilnummer til vaktmester må gjøre dette snarest til hans epost.

 

Årsmøte

Årsmøte i sameiet holdes 15. mars kl 18.00 på Shalimar.

Frist for å melde inn saker som ønskes tatt opp på årsmøtet er satt til 15. februar.

 

Bakgård og takterrassene

Det har kommet inn tre anbud på rehabiliteringen av takterrassene og bakgård. Vi har valgt å gå videre med Skaaret Landskap AS. Det er gjort en fabelaktig innsats fra arkitekter og bakgårdsgruppa og takgruppa. Alle kan glede seg. Mer info kommer på årsmøtet.

 

Vannskader

Vi har hatt vannskader i C-oppgangen i forbindelse med bygging på taket. Utbygger har påtatt seg ansvar for utbedring av skadene. Det er gjort befaringer med teknisk ekspertise fra både utbygger og styret.

 

Måker

Styret er i dialog med eierne av nabobyggene om måkeproblematikken. Å gjøre noe med problemene ved å utbedre ved hjelp av spesialfirmaer er svært kostbart. Eierne av nabobyggene er ikke like åpne for å bruke disse pengene som styret er, så dette er litt krevende. I mellomtiden er det kjøpt inn to «hauker» som skal monteres for å skremme bort måkene. Disse er kjøpt inn og anbefalt av skadedyrbutikken.