BakgårdTakterrasserTakutbygging

Styremøte 27. april 2017 – info

Info fra styret etter styremøte 27. april

 

Ekstraordinært årsmøte

Det er kalt inn til ekstraordinært sameiemøte tirsdag 2. mai kl 20.00. Møtet holdes i garasjen. Det er Sigurd Solem samme med 9 andre sameiere, som tilsammen eier 15 leiligheter, som har bedt om at det innkalles til ekstraordinært sameiemøte. Sakene som skal opp er 4 private takterrasser på de nye leilighetene som bygges, i tillegg til de fire som ble vedtatt 20.10.2016 og at de ønsker å beholde balkong til leilighet 1.

Innkallingen ble senere trukket.

 

Status bakgård og takterrassene

Litt forsinkelser, men så langt har det ikke kommet noen store overraskelser.

 

Vannskader

Det har vært en rekke vannskader i forbindelse med byggingen på taket. Christian og Beathe følger opp disse.På alle vannskadene har det vært befaring med vår tekniske konsulent, Pål Martin Bjecke, og Erik Jonsson fra utbygger. Det er laget rapport for hver skade og dette følges opp.

 

Måker

Må kjøpe nye hauker.
Det ser ikke ut til at det er reirbygging. Det er fortsatt måker, men ikke hele tiden.