BakgårdFremdriftsplanTakterrasserTakutbygging

Detaljert fremdriftsplan – takterrasser, bakgård og leiligheter.

DETALJERT FREMDRIFTSPLAN:

 

Takhager og Atrium

Atrium

 • Støpearbeider og utlegging av jord pågår.
 • Frem mot ferien (15.juli) skal følgende utføres:

o   Støp av sittebenker amfi.

o   Fundamenter for belysning, flaggstang og lekeapparater.

o   Støping av gummibelegg på lekeplass.

o   Evt montasje av lekeplassutstyr.

 

 • Etter ferien-primo august:

o   Montasje av vanningsanlegg.

o   Utlegging av ferdiggress.

o   Beplantning

o   Montasje av sykkelstativer og flaggstang.

o   Montasje av lyktestolper og belysningsarmaturer

o   Utplassering av utemøbler

o   Markterrasser oppstartes primo august med riving forkantgjerde (eksisterende terrasser kan brukes frem til dette tidspunkt).

o   Ferdigstillelse gårdsrom i løpet av august.

 

 

Takhage øst (Sinsenveien)

 • Oppbygging av benker og kledning av ventilasjonsoppbygg er utført.
 • Oppfylling med lette masser og etablering av plantekasser, utlegging jord og etablering av vanningsanlegg ferdigstilles til 15.juli.
 • Etter ferien-primo august:

o   Etablering av ferdigplen straks vann er tilgjengelig.

o   Beplantning med busker og vekster.

o   Montasje av belysningsarmaturer,  utedusj og møblering.

o   Antatt ferdigstillelse 15.august.

 

Takhage vest (Trondheimsveien)

 • Takhage vest er ikke oppstartet.
 • Oppstart arbeider 1. september.
 • Ferdigstillelse medio oktober.

 

 

LEILIGHETSPROSJEKTET

 • Tak over tak mot Trondheimsveien er demontert.
 • Leilighetskonstruksjonen er oppsett, innervegger pågår.
 • Tak over tak mot Sinsenveien demonteres ultimo juni. Tak over nybygg og overgang mot sameiets takterrasser er da tett.
 • 1-14 juli: Oppfølgingsperiode, verifisering av tett takkonstruksjon før reparasjoner etter lekkasjer kan utføres.
 • 19-juli: oppstart istandsetting etter lekkasjer: Reparasjon av himlinger, evt. vegger, sparkling, maling, annet nødvendig arbeid. Dette forutsetter at det ikke registreres fukt i konstruksjonene.
 • Deler av stillas demonteres medio august  (Må stå til balkonger er montert i atrium)
 • Alt stillas antas demontert i slutten av september (pussing av fasade mot Konghellegt, samt byggeheis