Diverse info

Lufting av gulvvarme

Nytt anlegg for lufting av gulvvarme

Hvert år må gulvene i flere leiligheter luftes. Dette betyr kalde gulv, ventetid for beboer og noen tusen ekstra i utgifter hvert år. Dette er det nå slutt på. Etter forslag fra vaktmester har vi nå brukt noen titusener og installert et automatisk luftesystem nede i kjelleren.

Lufteanlegget fungerer på den måten at det passer på vannet og når det oppdager luft i anlegget så lufter det seg selv. Langsiktig vil dette spare oss for utgifter og ikke minst frustrasjon.

Dette er montert og er i drift allerede.