Styremøte

Styremøte 22. mars 2017 – info

Info fra styret etter styremøte 22. mars 2017

 

Garasjeportene – påminnelse

Det er bestilt nytt system for åpning av garasjeportene. Det er sendt ut e-post til alle eierne av garasjeplass om å registrere mobilnummer som skal kunne brukes til å åpne portene. De som ennå ikke har oppgitt sitt mobilnummer til vaktmester må gjøre dette snarest til hans epost. Nytt system tas i bruk 28. mars kl 00.01. Fra da av vil ikke gammel portåpner fungere.

 

Endring av eierskap

Eiere har selv plikt til å informere forretningsfører om endringer av eierskap av bolig.

 

Bakgård og takterrassene

Det er siden sist nyhetsbrev, inngått avtale med Skaaret Landskap AS om oppgradering av bakgård og takterrasser. Arbeidene har allerede begynt og planen er fortsatt at arbeidene skal være ferdig innen fellesferien.

Hele bakgården skal gjøres om og det betyr at sykkelskuret skal rives og må tømmes for sykler. Rivingen starter allerede neste uke (uke13). Derfor er endelig frist for fjerning av sykler satt til lørdag 25. mars.

 

Vannskader

I forbindelse med utbyggingen har det oppstått en del vannskader. Både i leiligheter i de øverste etasjene, men også i leiligheter nedover i etasjene. Sistnevnte via sjaktene til ventilasjonen. Det er snakk om  ca. 10 leiligheter og det dreier seg for det meste om mindre og greit håndterlige skader. Likevel er dette selvsagt irriterende for beboere og tidkrevende for styret. Årsakene er funnet alle steder og utbedret.

Heldigvis er det god dialog med utbygger som tar på seg ansvar i alle sakene. Det er gjennomført befaringer i alle leiligheter der vår tekniske konsulent er med. Fra utbygger møter deres ingeniør og en fuktspesialist er også leid inn fra deres side i forbindelse med noen av befaringene. En rapport føres i pennen av vår tekniske bistand Pål Martin. Denne sendes til utbygger og de forplikter seg til å rette feilene som er omtalt i rapporten. Det er viktig for styret at vi bruker teknisk ekspertise hele veien slik at beboerne kan føle seg trygge på de vurderinger som blir gjort.

 

Hensetting av søppel

Det er et problem at noen setter fra seg søppel i fellesarealene. Dette må vaktmester fjerne og sameiet blir fakturert for kostnadene. Disse kostnadene skal viderefaktureres den/de som har satt fra seg søppelet. En «normal» bortkjøring koster ca 3.000 kroner.

 

Måkeskremmere

Det er montert tre «hauker» og så langt ser det ut til å fungere.

 

Parkeringsoblater

Vi har hatt tre kvelder hvor det har vært mulig å få utdelt parkeringsoblat gratis. Fra nå av må parkeringsoblat bestilles fra vaktmester og det koster kr 300 pr stk.