Styremøte

Styremøte 24. mai – info

Info fra styret etter styremøte 24. mai

 

Søppelrom næring

Alle næringsseksjonene må ha egen avtale med Oslo kommune for levering av avfall.

 

Status bakgård og takterrassene

Det har blitt noen utsettelser grunnet ventetid på IG (igangsettelse) fra PBE i forbindelse med private takterrasser på leilighetene.

Det har også vært noen (små) utfordringer i bakgården.

Komplett fremdriftsplan på leiligheter, takterrasser og bakgård vil bli presentert når denne foreligger.

 

Vannskader

Alle vannskader er tatt tak i og følges opp individuelt.

 

Søppelkassene i garasjen

Disse blir vasket to ganger i løpet av sommersesongen.

 

Lamper på svalgangene

Det må kjøpes nye til alle svalgangene. Lampene bør være av den typen som festes på vegg og som gir lys rett opp og rett ned. Dette bl.a. for ikke å «forstyrre» den nye lyssettingen i bakgården.

 

Strømleverandør

Ny strømleverandør vurderes hvis vi kan få en gunstigere pris enn det vi har i dag.