Styremøte

Styremøte 6. mars 2017 – info

Info fra styret etter styremøte 6. mars 2017

Garasjeportene – påminnelse

Det er bestilt nytt system for åpning av garasjeportene. Det er sendt ut e-post til alle eierne av garasjeplass om å registrere mobilnummer som skal kunne brukes til å åpne portene. De som ennå ikke har oppgitt sitt mobilnummer til vaktmester må gjøre dette snarest til hans epost. Nytt system tas i bruk 28. mars kl 00.01. Fra da av vil ikke gammel portåpner fungere.

 

Årsmøte

Årsmøte i sameiet holdes 15 mars kl 18.00 på Shalimar. Sakspapirer ble sendt ut 8. mars.

 

Endring av eierskap

Eiere har selv plikt til å informere forretningsfører om endringer av eierskap av bolig.

 

Bakgård og takterrassene

Avtalen med Skaaret Landskap AS er så og si sluttført. Sykkelskuret skal rives og må tømmes for sykler. Endelig frist for fjerning av sykler kommer vi tilbake til. Styret jobber også med å finne alternativ parkering for sykler mens oppgradering av bakgård pågår.

 

Vannskader

Det har så langt vært 8 vannlekkasjer i forbindelse med bygging på taket. Det har vært ulike årsaker til lekkasjene. Det har vært befaring i alle leilighetene med Pål Martin Bjercke (vår tekniske rådgiver) og Erik Jonson (repr utbygger). Det blir laget rapport for hvert tilfelle. Utbygger har påtatt seg ansvar for lekkasjene og utbedrer skadene. De bruker egne ansatte til å utbedre skadene.

 

Hensetting av søppel

Det er et problem at noen setter fra seg søppel i fellesarealene. Dette må vaktmester fjerne og sameiet blir fakturert for kostnadene. Disse kostnadene skal viderefaktureres den/de som har satt fra seg søppelet, En «normal» bortkjøring koster ca 3.000 kroner.

 

Parkeringsoblater

Siste utdeling av gratis parkeringsoblat settes til 20. mars kl 18-20. Etter dette må oblatene betales for.