BakgårdFremdriftsplanTakterrasserTakutbygging

Oppdatert fremdriftsplan

OPPDATERT FREMDRIFTSPLAN:
 
 
Gårdsrom
Uteområdet vil være ferdigstilt til fredag 15. september.
Unntatt er området der stillaset mot Konghellegt står.
 
Takhage øst
Arbeid med legging av ferdigplen og beplantning utføres  fra 30. august.
Ferdigstillelse fredag 8 september. Det nylagte planen  kan ikke tråkkes på før etter 3 uker, dvs 1.oktober.
Grensesnittet mot tilstøtende nye takleiligheter vil på dette tidspunkt gjenstå.
 
Takhage vest
Oppstart planlagt 4 september. Byggetid 6 uker.
 
Leilighetsprosjektet – Monolitten eiendom.
Pussing av fasade mot Trondheimsveien starte fredag 25.august.
Pussing øvrige fasader ferdig 20 september.
Stillas mot Sinsenveien og deler av Konghellegate demonteres siste halvdel av september.
Stillas i gårdsrom demonteres i månedsskiftet september/oktober.
Ferdigstillelse av leiligheter ultimo oktober.
 
Istandsetting etter vannlekkasjer
Arbeidene vil bli utført av skadesaneringsselskapet KAPH Entreprenør AS fra slutten av august som er spesialist på skade- og saneringsarbeider.
Alle skader antas å være utbedret 2-3 uker fra oppstart.