Styremøte

Styremøte 19. oktober – info

Info fra styret etter styremøte 19. oktober 2017

 

Revidert plan for stillasdemontering:

Trondheimsveien: Demontering starter førstkommende mandag 23.oktober.

Konghellegata:  Demonterer fortløpende etter demonteringen i Trondheimsveien. Stillas blir stående foran byggeheis og de 6 leilighetene på taket.

Sinsenveien:    Demonterer fortløpende etter demonteringen i Konghellegata.

Gårdsrommet: Stillas bakgård er avhengig av balkongmontasjen (10 stk). Balkonger leveres i slutten av neste uke og det antas 14 dagers montasjetid. Antatt tidspunkt for demontering stillas vil derfor være fra midten av november.

 

Sykkelparkering

Fra og med 1. november skal alle syklene parkeres i de nye sykkelstativene, i egen bod eller på egen parkeringsplass såfremt det er plass innenfor oppmålt plass.

Sykler som ikke er fjernet innen 1. november blir levert til loppemarked/kastes i containeren.

 

Private takterrasser

Vedlikehold av de fire private takterrassen vil bli den enkelte eiers ansvar. Dette må tas inn i vedtektene på neste årsmøte.