Styremøte

Styremøte 4. september – info

Info fra styret etter styremøte 4. september 2017

 

Status bakgård og takterrassene

Gårdsrom

Uteområdet vil være ferdigstilt til fredag 15. september.

Unntatt er området der stillaset mot Konghellegt står.

 

Takhage øst

Arbeid med legging av ferdigplan og beplantning utføres fra 30. august.

Ferdigstillelse fredag 8 september. Det nylagte plenen kan ikke tråkkes på før etter 3 uker, dvs 1.oktober.

Grensesnittet mot tilstøtende nye takleiligheter vil på dette tidspunkt gjenstå.

 

Takhage vest

Oppstart planlagt 4 september. Byggetid 6 uker.

 

Vannskader

Vi må få oversikt over skadene som skal utbedret. Berørte beboere må informeres i god tid.
Arbeidene vil bli utført av skadesaneringsselskapet KAPH Entreprenør AS fra slutten av august som er spesialist på skade- og saneringsarbeider. Alle skader antas å være utbedret 2-3 uker fra oppstart

Lamper svalgangene

Alle lampene på svalgangene må skiftes. Dette har vi ikke penger til å gjøre nå. Vi må finne en løsning for de svalgangene som er helt mørke.

 

Sykkelparkering

Vi leier parkeringsplassen vi har brukt til sykkelparkering, ut september.

Det står mange sykler i bakgården som ikke e ri bruk. Disse må snart fjernes.