Styremøte

Styremøte 22. mars 2017 – info

Posted on

Info fra styret etter styremøte 22. mars 2017   Garasjeportene – påminnelse Det er bestilt nytt system for åpning av garasjeportene. Det er sendt ut e-post til alle eierne av garasjeplass om å registrere mobilnummer som skal kunne brukes til å åpne portene. De som ennå ikke har oppgitt sitt mobilnummer til vaktmester må gjøre […]

Styremøte

Styremøte 6. mars 2017 – info

Posted on

Info fra styret etter styremøte 6. mars 2017 Garasjeportene – påminnelse Det er bestilt nytt system for åpning av garasjeportene. Det er sendt ut e-post til alle eierne av garasjeplass om å registrere mobilnummer som skal kunne brukes til å åpne portene. De som ennå ikke har oppgitt sitt mobilnummer til vaktmester må gjøre dette […]

Styremøte

Styremøte 8. februar 2017 – info

Posted on

Info fra styret etter styremøte 8. februar 2017   Ventilasjonsanlegget Noen få leiligheter har utfordringer med lukt fra andre leiligheter. Dette jobber vi med i styret. Vi er allerede i gang med en av leilighetene som snart er klar. Deretter jobber vi oss videre med de 2-3 andre leilighetene dette gjelder.   Dunkelyder Noen beboere […]

Fremdriftsplan

Styremøte 14. desember 2016 – info

Posted on

Info fra styret etter styremøte 14.desember 2016   Ventilasjonsanlegget Fire leiligheter har meldt inn at de opplever plagsom matlukt i sine leiligheter. På bakgrunn av at det har vært tilfeller av feilmontering av ventilasjonsanlegget tidligere, blir dette utredet.   Lufting av fjernvarmeanlegget Det hentes inn pris for at dette skal gjøres automatisk.   Økonomi Vi […]

Elbil

Elbil ladestasjoner

Posted on

STYRET SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139 INFORMERER:ELBIL LADESTASJONER I GARASJE   Som tidligere nevnt har styret besluttet å montere sikringsskap klargjort for 16 ladestasjoner i garasjeanlegg, den innerste delen.  I prosessen er det tatt nøye hensyn til sikkerhet og at installasjonen blir korrekt utført i henhold til myndighetenes krav, samt at det skal være en kostnadseffektiv løsning […]

Bakgård

Fremdriftsplan, takterrasser og bakgård

Posted on

Styret har fremskaffet en fremdriftsplan for bygging av takterrasser og bakgård. Planen er ikke skrevet i stein og endringer kan skje. Dette vil i så fall bli opplyst om.   Entreprisen skal organiseres som en samspillsmodell med entreprenøren der detaljavklaringer og løsninger kan bearbeides i fellesskap under byggefasen. Idéfase: 29. august – 10. oktober 2016 […]

Bakgård

Nye tak, bakgård og leiligheter

Posted on

Våren 2016 solgte sameiet retten til å bygge 8 nye leiligheter på taket til Monolitten Eiendom. Salgssummen var svimlende 18 millioner kroner og disse vil nå komme beboerne til gode.   Nye leiligheter gir nye muligheter Sameiet har i flere år slitt med svært stram økonomi og få muligheter til å drifte bygget slik det […]