Bakgård

Oppdatert fremdriftsplan

Posted on

OPPDATERT FREMDRIFTSPLAN:     Gårdsrom Uteområdet vil være ferdigstilt til fredag 15. september. Unntatt er området der stillaset mot Konghellegt står.   Takhage øst Arbeid med legging av ferdigplen og beplantning utføres  fra 30. august. Ferdigstillelse fredag 8 september. Det nylagte planen  kan ikke tråkkes på før etter 3 uker, dvs 1.oktober. Grensesnittet mot tilstøtende […]

Bakgård

Detaljert fremdriftsplan – takterrasser, bakgård og leiligheter.

Posted on

DETALJERT FREMDRIFTSPLAN:   Takhager og Atrium Atrium Støpearbeider og utlegging av jord pågår. Frem mot ferien (15.juli) skal følgende utføres: o   Støp av sittebenker amfi. o   Fundamenter for belysning, flaggstang og lekeapparater. o   Støping av gummibelegg på lekeplass. o   Evt montasje av lekeplassutstyr.   Etter ferien-primo august: o   Montasje av vanningsanlegg. o   Utlegging av ferdiggress. o   Beplantning o   Montasje av sykkelstativer og flaggstang. […]

Fremdriftsplan

Styremøte 14. desember 2016 – info

Posted on

Info fra styret etter styremøte 14.desember 2016   Ventilasjonsanlegget Fire leiligheter har meldt inn at de opplever plagsom matlukt i sine leiligheter. På bakgrunn av at det har vært tilfeller av feilmontering av ventilasjonsanlegget tidligere, blir dette utredet.   Lufting av fjernvarmeanlegget Det hentes inn pris for at dette skal gjøres automatisk.   Økonomi Vi […]

Bakgård

Fremdriftsplan, takterrasser og bakgård

Posted on

Styret har fremskaffet en fremdriftsplan for bygging av takterrasser og bakgård. Planen er ikke skrevet i stein og endringer kan skje. Dette vil i så fall bli opplyst om.   Entreprisen skal organiseres som en samspillsmodell med entreprenøren der detaljavklaringer og løsninger kan bearbeides i fellesskap under byggefasen. Idéfase: 29. august – 10. oktober 2016 […]