Bakgård

Oppdatert fremdriftsplan

Posted on

OPPDATERT FREMDRIFTSPLAN:     Gårdsrom Uteområdet vil være ferdigstilt til fredag 15. september. Unntatt er området der stillaset mot Konghellegt står.   Takhage øst Arbeid med legging av ferdigplen og beplantning utføres  fra 30. august. Ferdigstillelse fredag 8 september. Det nylagte planen  kan ikke tråkkes på før etter 3 uker, dvs 1.oktober. Grensesnittet mot tilstøtende […]

Bakgård

Detaljert fremdriftsplan – takterrasser, bakgård og leiligheter.

Posted on

DETALJERT FREMDRIFTSPLAN:   Takhager og Atrium Atrium Støpearbeider og utlegging av jord pågår. Frem mot ferien (15.juli) skal følgende utføres: o   Støp av sittebenker amfi. o   Fundamenter for belysning, flaggstang og lekeapparater. o   Støping av gummibelegg på lekeplass. o   Evt montasje av lekeplassutstyr.   Etter ferien-primo august: o   Montasje av vanningsanlegg. o   Utlegging av ferdiggress. o   Beplantning o   Montasje av sykkelstativer og flaggstang. […]

Bakgård

Styremøte 27. april 2017 – info

Posted on

Info fra styret etter styremøte 27. april   Ekstraordinært årsmøte Det er kalt inn til ekstraordinært sameiemøte tirsdag 2. mai kl 20.00. Møtet holdes i garasjen. Det er Sigurd Solem samme med 9 andre sameiere, som tilsammen eier 15 leiligheter, som har bedt om at det innkalles til ekstraordinært sameiemøte. Sakene som skal opp er […]

Bakgård

Bygging av takterrasser og gårdsrom

Posted on

Takterrassene Takterrassene består av jord, plen og planter. Plenareal har blitt hevet til brystning/rekkverk. Vi vår en «infinitiv» effekt da vi kan ligge på plenene og se utover den fantastiske utsikten. Rammeverket til plenen er bygget som en amfi for å skape gode sittemuligheter. Det er benyttet kebony som er et vedlikeholdsfritt og varig tremateriale. […]

Bakgård

Fremdriftsplan, takterrasser og bakgård

Posted on

Styret har fremskaffet en fremdriftsplan for bygging av takterrasser og bakgård. Planen er ikke skrevet i stein og endringer kan skje. Dette vil i så fall bli opplyst om.   Entreprisen skal organiseres som en samspillsmodell med entreprenøren der detaljavklaringer og løsninger kan bearbeides i fellesskap under byggefasen. Idéfase: 29. august – 10. oktober 2016 […]

Bakgård

Nye tak, bakgård og leiligheter

Posted on

Våren 2016 solgte sameiet retten til å bygge 8 nye leiligheter på taket til Monolitten Eiendom. Salgssummen var svimlende 18 millioner kroner og disse vil nå komme beboerne til gode.   Nye leiligheter gir nye muligheter Sameiet har i flere år slitt med svært stram økonomi og få muligheter til å drifte bygget slik det […]