Elbil ladestasjoner

STYRET SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139 INFORMERER: ELBIL LADESTASJONER I GARASJE

 

Som tidligere nevnt har styret besluttet å montere sikringsskap klargjort for 16 ladestasjoner i garasjeanlegg, den innerste delen.

I prosessen er det tatt nøye hensyn til sikkerhet og at installasjonen blir korrekt utført i henhold til myndighetenes krav, samt at det skal være en kostnadseffektiv løsning for alle parter.

 

Sikringsskapet vil være montert med en strømfordelingsstyring som vil fordele strømmen tilgjengelig i strømskapet på antall biler som til enhver tid lader samtidig.

Type ladestasjon er derfor begrenset til én spesifikk type:

Salto type 572C for CLU-styring

Det vil ikke være rom for å montere annen type ladestasjon enn denne!

 

Ladestasjon og montering av denne vil være noe beboer selv må bekoste og det er en forutsetning at beboer har elbil/ladbar hybridbil.

 

For beboer som skal kjøpe ny elbil/ladbar hybridbil hvor ladestasjon er inkludert:

Styret er kjent med at ladestasjon ofte er en del av pakken når man kjøper ny elbil.

Dette er ikke noe problem så fremt bilforhandler kan selge nevnte ladestasjon, og at monteringen av ladestasjon vil skje gjennom Salto sin lokale installatør.

 

Ved kjøp av ladestasjon gjennom bilforhandler, skal styrets representant Beathe Tuverud informeres og få bekreftet at det er riktig type ladestasjon som bestilles.

Styret skal også motta kopi av sluttkontroll og dokumentasjon i henhold til myndighetenes krav.

 

For beboer som har elbil i dag, og skal kjøpe ladestasjon:

Styret har forhandlet frem pris på vegne av beboere i sameiet.

Pris på ladestasjon og montering vil være kr. 14.186,25 inkl. mva. uansett lengde på kabel fra sikringsskap og frem til din parkeringsplass (begrenset til den innerste delen av garasjen). OBS! Pris på ladestasjon og montering vil sannsynligvis øke i løpet av 2018. 

 

Bestilling av ladestasjon og montering skal utelukkende skje gjennom styrets representant Beathe Tuverud. Installatør vil dermed kontakte beboer og avtale tidspunkt for montering.

Beboer vil bli fakturert direkte av installatør.

 

Strømkostnader:

Strømkostnader vil settes til kr. 400,- per måned for elbil og kr. 250,- per måned for hybridbil. Dette vil legges til på husleiekostnadene og vil vurderes fortløpende ut fra strømforbruk totalt sett.

 

Det vil bli benyttet en kontrakt mellom sameiet og beboer/eier ved kjøp og montering av ladestasjon.

Denne må underskrives før montering og alle krav må oppfylles.

Ved spørsmål, kontakt styrets representant Beathe Tuverud.

 

Styret Trondheimsveien 139.

Styremedlem Beathe Tuverud kan kontaktes på mail eller telefon 98 88 78 20.