Stort og smått – FAQ

Vi har samlet alt stort og smått av spørsmål og svar her på siden. Lurer du på noe du ikke finner svar på? Send oss i så fall en mail, så får vi lagt det inn. 

 

Dersom du har mistet adgangsbrikken din bes du kontakte styret

Gammel brikke må meldes tapt og blir slettet fra systemet.

I garasjen har vi containere for matavfall, plast, restavfall, papp og papir, glass og metall.

Styret har besluttet å hente inn stor avfallscontainer ca hver 2. måned slik at man får mulighet til å kaste større gjenstander som møbler og lignende , men merk at man her ikke kan kaste elektriske artikler!
Det vil bli informert om dette i dagene før container kommer slik at man har mulighet til å få ryddet i leilighet og bod.

Vi minner om at det i Oslo er påbudt å kildesortere.
Egne avfallsposer for plast og matavfall kan hentes på butikken, gratis.

Grønn pose = matavfall.
Blå pose = plast.
Vanlig bærepose = restavfall.

Styret minner om at all annen søppel må kjøres til gjenbruksstasjon.
Dersom du hensetter møbler, vaskemaskin, tørkestativ eller annen søppel som hører hjemme på gjenbruksstasjon, vil du bli belastet med faktura for bortkjøring, kast og arbeid.
Nærmeste gjenbruksstasjon er Haraldsrud på Brobekk. Informasjon om Haraldsrud finner du her.

Et alternativ er å ta kontakt med Søppelgutta dersom man selv ikke har mulighet til å kjøre til gjenbruksstasjon. Henvis til avtale med styret v/Beathe Tuverud og du vil få 10% rabatt på grunnprisen. 

Er du usikker på hvordan du skal sortere avfallet? Les mer her.

Ved tette avløp:

Det beste er å kjøpe Mudin avløpsåpner. Den er skånsom mot rørene og veldig effektiv. Brukes som anvist på flasken og kan kjøpes på Comfort, Coop OBS Bygg, Byggmakker osv.

Vi anbefaler ikke Plumbo da dette kan tette rørene mer enn å løsne proppen som har satt seg.

Kloakk:

Dersom man opplever tette kloakkrør, kontakt først rørlegger, eller i verste fall Høytrykksvakta på tlf 22 64 68 60.

HUSK! Matavfall, fett/olje, Q-tips, hår, bleier og sanitetsbind, osv. skal ikke kastes i toalettene.

Er du usikker på hva som skal i søppelet og hva som skal i toalettet? Sjekk her.

 

Det er valgfritt om man ønsker balkongtrekk eller ikke.

Dersom man ønsker å ha balkongtrekk må man forholde seg til den felles løsningen valgt for sameiet, dette for at bakgården skal fremstå helthetlig.
Valgte balkongtrekk er grått og i tre deler som vil dekke alle balkongens sider. Det er vaskbart og i solid materiale. Trekket kan sees på noen balkonger i bakgården i dag.

Du kan bestille balkongtrekk ved å gå på nettsiden til Fasadeprodukter eller henvende deg til vår kontakt på mail.

For å øke sikkerheten og forebygge innbrudd, er bodområdene stengt fra klokken 23 – 06 hver dag.

Det er ikke lovlig å oppbevare gassbeholdere eller andre brannfarlige gjenstander i bodområdene. Det er heller ikke tillatt å montere stikkontakt i bodene.

Vi anbefaler å sjekke boden din en gang i uken. Selv om vi har overvåkning i bodområdene, lagres dette kun i syv dager.

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe utstyret, men det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. 

Mer informasjon kommer på senere tidspunkt.

Som beboer har du mulighet til å kjøpe og montere ladestasjon til din elbil. 

Det er imidlertid regler som må følges, og dette kan du lese mer om her.

Sameiet har en hemmelig gruppe på Facebook hvor det blir informert om stort og smått, samt delt nyttig informasjon oss beboere imellom.

Hold deg oppdatert ved å bli med i gruppa som heter Rosenhoff Fabrikker – vi som bor og trives her!

 

Bytting av filter til ventilasjonsanlegget bør helst skje to ganger i året, minimum én gang.

Filteret man trenger heter VR 300 TK/B og kan bestilles på Systemair, Filter og mange flere for ca. 450,- per sett.

For mer informasjon om ventilasjonsanlegget, klikk her.

Forretningsfører for sameiet Trondheimsveien 139 er USBL. 

Kontaktinformasjon kommer – i mellomtiden bes du kontakte styret ved behov.

Sameiets eiendom er forsikret i KLP forsikring, forsikringsnummer 12025273.

Beboere bes kontakte styret dersom de har spørsmål som angår eiendomsforsikringen sameiet har med KLP, og det er styret som vil føre saken med de dersom det skulle oppstå situasjoner som krever dette.

Alle beboere bør tegne egen innboforsikring da ditt innbo og løsøre ikke er dekket av eiendomsforsikringen gjennom sameiet.

Det er vannbåren varme i gulvene i alle leiligheter.

Varmen skrus av når det begynner å bli varmt i været (april/mai) og på igjen når det begynner å bli kaldt (september/oktober).

Alle leiligheter har termostater hvor man kan regulere varmen selv gjennom de kalde månedene, og det er kun disse termostatene man selv skal justere!

Styret har opprettet en serviceavtale med Assemblin som skal ta seg av alle servicer og eventuelle problemer som måtte oppstå med fjernvarmeanlegget.

Ta kontakt med styret dersom du har problemer med fjernvarmen i leiligheten din. Ikke prøv å løse problemet selv da dette potensielt kan forverre problemet!

Dersom heisen skulle stanse med deg eller andre inni så følg anvisningene som er i heisen ved å bruke alarmknappen.

Kontakt styret dersom heisen står uten mennesker inni.

Parkering i garasjen skal kun skje på egen/leiet plass, eller ved egen avtale med andre eiere av plasser.

Ved behov for ladestasjon for elbil, se eget innlegg.

Alle i sameiet skal ha like postkasseskilt.

Styret kommer tilbake til informasjon rundt hvor dette kan bestilles. 

Dersom du har behov for rørlegger i leiligheten din, kan du ringe vår faste rørlegger Atle, tlf 97 57 75 14.

Dersom det er saker du mener sameiet skal dekke må dette godkjennes av styret på forhånd.

For alles sikkerhet har sameiet en avtale med Securitas bomiljøvakthold som merket med skilter rundt omkring på og i byggene.
Dette innebærer at bomiljøvektere regelmessig patruljerer sameiets områder, som garasjen, oppgangene og utearealer.

Alle beboere kan ringe Securitas gratis dersom de for eksempel
– opplever støy fra andre leiligheter utover sene nattetimer
– møter på uvedkommende i noen av sameiets områder
– føler utrygghet ellers på sameiets områder

Alle telefoner fra sameiets beboere til Securitas blir loggført og styret får tilsendt rapport på alle telefoner. Rapportene blir behandlet anonymt, og gir styret en oversikt dersom det er gjentagende hendelser.

Ring Securitas bomiljøvakthold på telefonnummer 22 97 10 70.
Oppgi at du ringer fra Sameiet Trondheimsveien 139, Rosenhoff Fabrikker.

Styret er opptatt av at beboerne skal føle seg inkludert og informert.
For bedre informasjonsflyt ut til beboerne har styret derfor valgt å inngå avtale om en SMS-tjeneste.

SMS-tjenesten brukes som en informasjonskanal med korte meldinger og varslinger.
Eksempelvis informeres det på SMS dersom det skulle være en vannlekkasje noe sted, ved innkalling til årsmøter, informasjon om dugnad og containere, osv.

Du kan melde deg inn ved å sende SMS med kodeord Rosenhoff til 2242.
Du kan melde deg ut ved å sende SMS med kodeord Rosenhoff stopp til 2242.

Avsender på SMS vil stå som SamTrh139 – kort for Sameiet Trondheimsveien 139.

Svalgangene og oppganger er rømningsveier!!

Det er derfor ikke tillatt å oppbevare sykler, søppel eller andre gjenstander på svalgangene eller i oppgangene.

Styret presiserer at det heller ikke er tillatt å røyke på svalganger da det er her luftstrømmen blir dratt inn i leilighetene.

De fleste soverom i sameiet har vindu ut mot svalgangene. Vær derfor en god nabo og ikke opphold deg her uten grunn etter klokken 23.

Sameiet har en felles avtale med GET som leverandør av TV og internett. Det er ikke mulig å velge seg bort fra denne avtalen.

Er temperaturen på badet plutselig helt umulig å holde styr på ved at det enten er for varmt eller helt kaldt?

Da kan fort være at det er termostaten som har røket. Kontakt elektriker og be de komme og sjekke/bytte termostaten.

 

Load More