Nye balkonger i Sinsenveien

Som vedtatt på årsmøtet for noen år siden skal det monteres 15 stk balkonger tilknyttet leiligheter i Sinsenveien. Arbeidet med montering starter førstkommende mandag, 12. november og vil vare ca 4 uker så sant det ikke oppstår noe uforutsett.

Arbeidet som skal utføres er boring i vegg for fester, montering av balkong, samt noe betongskjæring for balkongdører.

Prosessen med søknader og prosjektering har vært lang, og det er først nå PBE har gitt sin tillatelse til å begynne dette arbeidet.

Styret ønsker å påpeke at styret ikke leder dette prosjektet, og at det er en egen gruppe med eiere som selv har ansvaret for dette. Spørsmål vedrørende balkonger, montering, prosess eller annet bes rettes til sameier Ingvar Flaten Aarnes på mail ingvar.flaten.aarnes@gmail.com eller SMS tlf 90833521.

Styret er behjelpelige med å informere sameiere videre dersom det skulle komme ny informasjon.