Om Rosenhoff fabrikker

Her kommer informasjon om bygget, nærområdet osv.