Om vaktmester

Sameiet har ny vaktmester fra 1. september 2018.

Styret har besluttet å endre vaktmesteravtalen, og ny vaktmester kommer fra Gamle Oslo Servicesentral og vil være i sameiet to ganger per uke fremover.

 

VIKTIG!

Dersom du, som beboer, oppdager noe som ikke er som det skal være i gården så skal dette varsles til styret.

Vaktmester har ingenting med noe inne i hver og enkelt leilighet å gjøre. Her er du selv ansvarlig for at alt er i forsvarlig stand.