Om styret

Styret har som formål å ivareta sameiets felles interesser som angår disponering, vedlikehold og drift av fellesarealer, tekniske innredninger og drift av bygget, samt sameiets eiendom for øvrig. Styret jobber for god kommunikasjon og informasjonsflyt ut til beboere og eiere.

 

Styreleder: Beathe Tuverud

Nestleder: Stian Lislelid

Styremedlem: Frederik Westerberg

Sekretær: Eldbjørg Merkesdal

Varamedlem: Bengt Natvik

 

Styret bes kontaktes per mail eller ved å benytte kontaktskjema på forsiden. Mailen sjekkes av sekretær fortløpende og styret har ukentlig kontakt vedrørende diverse saker som kommer opp. 

Ved akutt behov for hjelp kan vaktmester kontaktes.