Regler for bakgården

Her i byens koseligste bakgård kan alle beboere bare nyte som mye som mulig. Siden vi nå har fått det så fint, ønsker vi å holde det slik.

 

Følg derfor bakgårdens regler:

 

1: Hunder skal ikke luftes i bakgården.

2: Bruk av engangsgriller eller annen kullgrill er strengt forbudt. Bruk av sameiets fellesgriller forutsetter at de blir rengjort etter bruk.

3: Ballspill mot vegg er strengt forbudt.

4: Flyttes sittegrupper forventes det at disse står på tilbake på plass når bakgården forlates.

5: Alt som bringes ut til bakgården skal tas med inn igjen. Er det fullt i søppelkasse, er det du som beboer som er ansvarlig for å kaste søppelet på egnet sted. Er man uheldig å knuser noe, så rydder man opp umiddelbart.

6: Du er erstatningspliktig for ødeleggelser eller hærverk utført av deg selv eller dine gjester, i bakgården eller andre fellesområder.

7: Planlegger du fest eller større selskaper i bakgården bes forespørsel om dette sendes til styret@rosenhoff-fabrikker.no for godkjennelse før du inviterer gjestene dine.

8: Forlat alltid bakgården i den stand du selv ønsker å finne den, da blir det mye hyggeligere for alle.

 

Planlegger du fest eller selskap på sameiets fellesområder minner vi om gjeldende regler for henholdsvis takhager og bakgård.

Utover dette bes dere holde et fornuftig støynivå slik at dere ikke er til sjenanse for andre beboere. Det forventes også at man respekterer at andre beboere kan/vil benytte fellesområdene i samme tidsrom, og at man derfor ikke okkuperer alle sonene for sitt selskap.