Vedlikeholdsspyling av avløpsnett

Mandag 3. desember – fredag 7. desember vil det bli utført vedlikeholdsspyling i sameiet. Dette innebærer at firma som utfører dette må inn i hver enkelt leilighet og få tilgang til avløp på kjøkken, samt sluk på bad. Vi har totalt 6 oppganger i sameiet, og alle leiligheter i hver oppgang vil bli spylt i løpet av gitt dag. Det er svært viktig at man enten er hjemme selv denne dagen eller overleverer merket nøkkel til styret, slik at vi kan gi tilgang til utførende firma.

Mer informasjon om nøkkelmerking og overlevering kommer vi tilbake til om kort tid. 

Det blir ikke anledning til å flytte dag, og det blir ikke gitt noe konkret tidspunkt for når man trenger tilgang til leiligheten på gitt dag. Dette fordi spylingen må gjøres i en viss rekkefølge for å sikre at det ikke skjer oversvømmelser.

Plan for vedlikeholdsspyling som følger:

Mandag 3. desember – Sinsenveien 4C

Tirsdag 4. desember – Konghellegata 8

Onsdag 5. desember – Trondheimsveien 139 A og Trondheimsveien 139 B

Torsdag 6. desember – Konghellegata 10 (1. – 5. etasje)

Fredag 7. desember – Konghellegata 10 (6. etasje) og hele Sinsenveien 4B

Spylingen vil foregå i tidsrommet 07.30 – 15.00 alle dagene, og det er svært viktig at utførende firma har tilgang til din leilighet i hele dette tidsrommet på gitt dag for din oppgang.

Mer informasjon om prosessen, nøkler, tilganger og slikt vil komme i tiden fremover. Det er svært viktig at alle setter seg inn i dette! Dersom du leier ut leiligheten din er du nødt for å informere leietaker om hva som vil skje.

 

Hva er vedlikeholdsspyling og hvorfor er det viktig?

Vedlikeholdsspyling er en grundig rengjøring av avløpsrørene innvendig. Det blir brukt varmt vann, roterende dyse og høytrykk. Det blir ikke benyttet kjemikalier. Det er en kraftig rengjøring, men likevel skånsom mot rørene. Det blir spylt fra sluk på bad, avløp på kjøkken, i tillegg stammer og bunnledning ut til kommunal ledning.

Vedlikeholdsspyling er en rimelig forsikring. Når det går tett i avløpsrør, kan skadene bli voldsomme.
Over tid bygger det seg opp store mengder belegg i rørene og når det nærmer seg helt tett, dukker det gjerne opp lukt og klukking. Rørene tæres og transportevnen synker i takt med at rørene gror igjen.

Det er dette vi prøver å unngå: Tilbakeslag av kloakk