Ventilasjon

Her i Sameiet Trondheimsveien 139 er vi så heldige å ha et svært godt ventilasjonsanlegg. Alle leilighetene har et fastmontert aggregat inklusiv motor over platetopp/stekeovn.

 

BRUK AV VENTILATOR – AVTREKK OG TILLUFT

AVTREKK – luft som trekkes ut

Venstre bryter m/timer åpner spjeldet i selve avtrekkshetten slik at os fra matlaging blir trukket ut.

Godt råd: Åpne spjeldet for avtrekk ut i forkant av matlaging, ca 5 minutter før matlagingen starter for eksempel, og lukk dører og vinduer. Dette skaper perfekte forhold for avtrekk, og man trenger ikke å la avtrekket stå på mer enn noen minutter etter ferdig steking/matlaging.

TILLUFT – frisk luft inn

Høyre bryter på ventilatoren er trinnvis, og øker tilluftsmengden. Det betyr at luft blir hentet utenfra, renses gjennom filtre, og pøses ut i leiligheten oppe på veggen i stua og soverommet. Denne luften kan varmes opp til ønsket temperatur, eller man kan velge å ta inn luften i den temperaturen som til enhver tid er ute.

Bryter for valg av temperatur for tilluft (luft inn) sitter litt klønete til inni aggregatet over ventilatoren, men når man vet hvordan den fungerer, går det greit å bruke en skrutrekker eller lignende for å vri på denne i forhold til årstid. Varm luft inn, i tillegg til gulvvarme om vinteren, og kjølig luft for varme dager og netter. Dette er rene klimaanlegget, faktisk!

Godt råd: Benytt deg av muligheten til å regulere temperaturen på tilluft.

 

VIKTIG!

VED UTBYTTING AV KJØKKEN/HVITEVARER MÅ DET TAS HENSYN TIL AT DET ER BALANSERT VENTILASJON I BYGGET, MED EGET AGGREGAT INKL. MOTOR I HVER ENKELT LEILIGHET.

Dersom det settes inn en ”vanlig” ventilator med egen motor, vil denne faktisk ødelegge for bruken av det systemet vi har. I tillegg vil man ikke få alle fordelene som ligger i det å ha balansert ventilasjon. Løs ventilasjonshette, hengende over kjøkkenøy for eksempel, kan gjerne settes opp med kullfilter, som er et omluftsystem som ikke trekker luften ut (lukt fjernes gjennom filtrering i kullfilteret, og noe av fettet fanges opp av fettfilter – øvrig lufting gjennom dør/vindu).

I de tilfellene der det er ønske om å benytte seg av kullfilterløsningen for avtrekk over platetopp, bør det sjekkes om tilluften (luft inn) i vårt eksisterende system likevel kan benyttes ved å sette opp en bryter ved aggregatet som slipper inn tilluft via lukene oppunder taket.

 

GENERELT

Hvordan virker balansert ventilasjon? 

Gjennom et balansert ventilasjonsanlegg kontrollerer man både mengden tilluft og avtrekksluft, til forskjell fra et sentralavtrekk der man bare kontrollerer avtrekksluften. Ventilasjonsaggregatet består av en vifte som trekker ut brukt luft fra våtrom, kjøkken og tekniske rom. Det består også av en vifte som trekker luft utenifra og tilfører frisk, temperert luft til oppholdsrom, som soverom, stue og kontor. Tilluften passerer pollenfilter i aggregatet, innen den føres ut i oppholdsrom. I ventilasjonsaggregatet gjenvinnes varmen fra den brukte luften og overføres til tilluften. Dette gjør at den luften som føres tilbake til oppholdsrommene er oppvarmet.

Fordeler/ulemper

En stor fordel med balansert ventilasjon er at den gjenvinner varme, hvilket medfører minskede energikostnader. En annen fordel er at tilluften er temperert, derfor blir det ingen kald trekk, noe som bidrar det til et bedre inneklima. Videre er luften som tilføres boligen alltid ren, ettersom den passerer pollenfilter i aggregatet. Med et slikt ventilasjonssystem blir varmen også jevnt fordelt i boligen.

Det finnes ingen direkte ulemper med et slikt system, utenom kostnader ved installasjon. Videre må filter skiftes regelmessig.

 

SKIFTING AV FILTER ER VESENTLIG

Det anbefales å skifte filter to ganger i året, vår og høst.

Filter bør byttes fordi:

  • Få ren og tilstrekkelig luft inn i huset
  • At det ikke skal bli kondens i aggregatet på vinterstid og for varmt i aggregatet på sommeren
  • Å opprettholde en effektiv varmegjenvinning
  • Lengre levetid på aggregatet
  • Mindre behov av service og rens av kanaler

Det kan eventuelt tegnes et filterabonnement slik at filter tilsendes regelmessig fra leverandør.   

 

HELSEMESSIGE FORDELER VED GOD VENTILASJON

Å ha god ventilasjon er viktig både fra et helsemessig aspekt og for å holde boligen i god stand. Årsakene til dette er flere. En av de fremste årsakene til at det trenges en god ventilasjon er fukt. I hver husholdning produseres det en hel del fukt, og hvis den ikke ventileres bort kan det gi helsemessige problemer. Ettersom husstøvmidd trives godt ved høy luftfuktighet kan det f.eks. lede til utvikling av middallergi. Fukten kan også gi skader på boligen, i form av mugg, råte og sopp.

En annen årsak til behovet av god ventilasjon, er at mange materialer i nye boliger og møbler gir ifra seg stoffer som er skadelige for helsen, og som derfor må ventileres ut. Det samme gjelder for å få bort radongaser fra berggrunnen og for å
forebygge heksesot.

 

Kontakt Boligventilasjon for service eller for mer generell informasjon om balansert ventilasjon.